In het Natuurhistorisch Museum van Rijsel valt een van de rijkste etnografische collecties in Frankrijk te bewonderen, vol unieke en zeer zeldzame stukken.

Hoe kwam de collectie tot stand?

De etnografische collecties van het museum vinden hun oorsprong in de privécollectie van Alphonse Moillet (1802-1850). Na zijn dood heeft de familie de collectie van ongeveer 2000 stukken geschonken aan de stad Rijsel.
In de tweede helft van de 19de eeuw vulden een reeks aankopen en schenkingen de collectie aan, in het bijzonder Charles Phalempins verzameling over Oceanië en die van generaal Faidherbe over West-Afrika.  Deze verschillende collecties, samen goed voor 5500 objecten, vormen de oorspronkelijke verzameling die sinds 1990 in het museum wordt bewaard.
Sindsdien wordt er onder impuls van de afdeling etnografie een dynamisch acquisitiebeleid gevoerd, gericht op de vijf continenten. Vandaag bestaat de collectie uit ongeveer 13 000 objecten die de diversiteit en de rijkdom van de culturen in de wereld illustreren.

De etnografische collectie vandaag

De geografische herkomst van de objecten is divers en bestrijkt de vijf continenten: 4200 objecten komen uit Afrika, 3855 uit Amerika, 2150 uit Azië, 1375 uit Oceanië en 1100 uit Europa. Die objecten illustreren de belangrijkste tradities van gemeenschappen van over de hele wereld: jagen en verzamelen, spirituele activiteiten, klederdracht, samenleven, en meer.

Deze stukken zijn niet permanent te bezichtigen in het museum en worden uitgeleend aan talrijke instellingen in Frankrijk en in het buitenland. Alleen ter gelegenheid van tijdelijke exposities zijn ze soms in Rijsel te zien.

Vous deviez aimer

End of slider