En wat als de wolf niet gemeen was, maar ook niet aardig? Wat als de wolf gewoon een wolf was, een dier dat doet wat moet om te overleven? 

Sentimenteel (Le loup sentimental, kinderboek van Geoffroy de Pennart), in z’n ondergoed (Le loup en slip, beeldverhaal van Paul Cauuet, Wilfrid Lupano en Mayana Itoïz) of zelfs vegetarisch (Gonzague le loup végétarien, boek van Daniel Laverdure en Jean-Philippe Morin): de wolf is in de hedendaagse kinderliteratuur vaak een vriendelijk en sympathiek wezen. Toch blijft in de fantasiewereld van kinderen de angst bestaan voor de boze wolf die kindertjes opeet. Vooral oude sprookjes spelen hierbij een rol. 

Deze tentoonstelling wil twee werelden tegenover elkaar plaatsen: de wereld van de verbeelding, waarin de wolf een personage is (dat gemeen of aardig kan zijn), en de wereld van de natuur, waarin de wolf een dier is (dat ‘niet gemeen’ en ook ‘niet aardig’ is). 

Hoe verhouden die werelden zich tot elkaar? En hoe komt het dat we dieren vals of vriendelijk vinden? 

Tentoonstelling voor kinderen van 3 tot 7 jaar. 

Beeldhouwwerk © Sophie Verger, La problématique du loup (De kwestie van de wolf). 

---

 

Tentoonstelling van 19 mei 2021 tot 9 januari 2022. 

Voor kinderen van 3 tot 7 jaar en hun begeleiders. 

Tarief: € 5 /  € 3,5 

Voor uw bezoek aan het museum is reserveren verplicht 

De tentoonstelling is op volgende dagen te bezichtigen: 

Maandag/donderdag/vrijdag: 12.30 u tot 17 u 

Woensdag: 9.30 u tot 17 u 

Zaterdag/zondag: 10 u tot 18 u 

Dinsdag gesloten 

(Maandag, donderdag en vrijdag: 9 u tot 12 u voor schoolgroepen) 

© Louise Herber

© Jessica Genetel / Ville de Lille